viernes, 23 de febrero de 2018

Yo no óbrigo lo balcó

Yo no óbrigo lo balcó


Avui ha eixit un sol lluén,
lo sel estae cla, d'un gris blavós,
un sol esplendorós
y un ventet suau, ni fresquet ni calén.

Per la finestra uberta
miro lo pla vert, la roija terra,
miro lo riu, la serra,
y per damún de tot la moleta deserta.

Avui les orenetes volaben mes depressa,
ñabíe una aigualera pels teulats,
y pels bancals sembrats
dormíe una calicha poc espessa.

Los llansols blanquejen als balcóns
de nostra Vila, als balcóns florits
y pels brancals humits
entre lo sol, uberts los finestróns.

Eixíe, a poc a poc, la gen a treballá
a la viña y al hort,
a la umbría, al solá y a la sort,
al vergé, al olivá.

Dos dones, carré avall, van a la fon,
y la yaya fa lo diná.
Una arruixe lo carré per a agraná,
dos mosses van al forn.

Dabán de les ovelles va lo pastó,
passe una rabera de bestiá,
a la esquena lo saquet del diná,
lo gos entre les cames, a la ma lo bastó.  / la gallata

S'escampe lo sol per tot arreu,
va a treballá la gen,
a l'aire, al sol, al ven,
aneu per aon aneu.  /Anigueu per aon anigueu.

Y yo del finestró
miro als que van y venen,
dels ufanosos bancals,
per la ilusió y les ambissións que tenen
y no óbrigo lo balcó
no sigue que me cridon p'ajudals. / Esta estrofa té dos versos mes que al original /